Bönetider

För att ta del av bönetiderna i form av en app, gå till www.islamjkpg.se/app för våra aktuella bönetider.

Vill ni ha bönetiderna för att skriva ut så hänvisas PDF här under:

Oktober ny med Swish