Eid al Fitr

Eidbönen bes kl 9:00 den 2/5.
Männen ber utomhus så ta med egen bönematta och kvinnorna ber på ovanvåningen.
Vid regn ber vi inomhus som vanligt.

Varmt välkomna!